Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Werkzaamheden

De werkzaamheden van Texplor

De core business van Texplor Benelux betreft (permanente) lekdetectie op het gebied van milieu, bouw en civiel. Daarnaast voeren wij  geofysische onderzoeken uit. De (permanente) lekdetectie werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in:

Lekdetectie milieu:

Vloeistofdichtmetingen van vloeren (in samenwerking met geaccrediteerde inspectiebedrijven), folie(bassins), stortplaatsen, bedrijfsrioleringen, natuurlijke en minerale afdichtingslagen, tanks/tankterpen en waterzuiveringen.

Lekdetectie bouw:

Kelders, ondergrondse parkeergarages, platte (groen)daken, balkons-terrassen, zwembaden en voegen.

Lekdetectie civiel:

Bouwkuipen, tunnels, ondergrondse metrostations, bruggen en wegen, dijken, sluizen en dammen.

Permanente lekdetectiesystemen:

Texplor heeft permanente lekdetectiesystemen ontwikkeld die met name gericht zijn op stortplaatsen, foliebassins, platte (groen)daken en vloeistofdichte vloeren en voegen. Meer informatie treft u aan  onder het hoofdstuk Meettechnieken.

Geofysisch onderzoek:

De geofysische werkzaamheden van Texplor worden onderverdeeld in:

  • In beeld brengen van de bodemopbouw tot een diepte van minimaal circa 40 meter. Weergave van de resultaten in dynamische 3-D modellen;
  • Onderzoek naar bodemverontreiniging (kwalitatief; horizontale en verticale uitkartering in 3D);
  • (Onderwater) radaronderzoeken.

Met uitzondering van radaronderzoek, worden alle werkzaamheden door middel van zogenaamde geo-elektrische metingen uitgevoerd. De meetapparatuur en de meetmethoden zijn grotendeels zelf ontwikkeld en gepatenteerd.