Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Projecten

Projecten

Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct
Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct
Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct
Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct

Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct

Project Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct
Locatie Leeuwarden / Drachten
Opdrachtgever Provincie Friesland
Omschrijving
Voor het realiseren van een aquaduct dient een voldoende waterkerende constructie, ‘gesloten’ bouwkuip, te worden gerealiseerd. Voor een voldoende waterkerende bodem kan soms gebruik worden gemaakt van de aanwezige natuurlijke afsluitbare klei- danwel leemlagen. Om zeker te zijn dat een dergelijke laag aanwezig is en de laag ook daadwerkelijk volledig ‘gesloten’ is, is door de Provincie Friesland in 2012 en 2013 opdracht verleend voor de uitvoering van geofysische onderzoeken. Bij deze onderzoeken zijn 2D- en 3D visualisaties gemaakt van de totale projectlocaties (meer dan 70.000 m2).