Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Projecten

Projecten

Spoorbypass Mechelen
Spoorbypass Mechelen
Spoorbypass Mechelen
Spoorbypass Mechelen
Spoorbypass Mechelen

Spoorbypass Mechelen

Project Spoorbypass Mechelen
Locatie Mechelen
Opdrachtgever THV / STAMechelen
Omschrijving

Het stationsgebied van Mechelen is dringend aan vernieuwing toe. Autoverkeer overheerst en de uitstraling van de gebouwen en infrastructuur past niet langer bij deze tijd. De omgeving van het station wordt daarom ingrijpend veranderd. Moderne infrastructuur en een veel beter bereikbaarheid zijn het doel, waarbij het station oa. 2 voorzijden krijgt en daarmee de verschillende delen van de stad met elkaar verbindt.   

Als onderdeel van dit masterplan wordt een spoorbypass aangelegd met een ondergrondse tunnel. Deze komt uit in een ondergrondse parkeergarage bij het station. Ten behoeve van deze verdiepte rijweg is een tunnelbak geconstrueerd waarbij de zijdes uit diepwandpanelen bestaan die tot circa 25 meter beneden maaiveld in de ondoorlatende laag reiken.

Texplor Benelux bv heeft in november 2014 in opdracht van de bouwcombinatie THV STAMechelen de lekdichtheid van de secties KW05 en KW06 onderzocht met haar  EFT/FGM geo-elekrische meettechniek.

In totaal is gedurende 3 dagen, 340 meter diepwand doorgemeten. Na interpretatie van de resultaten is geconcludeerd dat de diepwanden voldoende goed op elkaar aansluiten. De kans op lekkage bij het uitgraven van de tunnelbak is gering. Het project is naar tevredenheid van de opdrachtgever en binnen de gestelde tijd uitgevoerd.