Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Projecten

Projecten

Spoorbypass Mechelen

Met behulp van EFT/FGM geo-elektrische metingen heeft Texplor Benelux een diepwand van 340 meter doorgemeten bij werkzaamheden voor een spoorbypass in Mechelen

Sluiskil Tunnel

Met behulp van de EFT/FGM lekdetectiemethode is een geo-elektrisch onderzoek uitgevoerd op een circa 1300 m2 grote folieconstructie gelegen aan de oostelijke toerit tot de toekomstige Sluiskiltunnel

Bassin Van Iersel Compost Biezenmortel

Het toepassen van een niet destructieve geo-elektrische meting om de vloeistofdichtheid van een opvangbassin van een composteringsbedrijf te meten

Groendak met kelder

Lekkage appartementencomplex vanaf daktuinen in kelder, 1.200 m2 (november 2013)

Lekkage in kelder

Lekkage in woning kelder, 60 m2 (december 2013)

Permanent lekdetectiesysteem vloeistofdicht asfalt

Permanent meetsysteem in vloeistofdichte asfaltvloer (maart/april 2014)

Vloeistofdicht meting (ondergronds) folie

Vloeistofdichte folie onder stelconplaten, 38.000 m2 (april 2013)

Lekkage in tunnels (inter)nationaal

Lekkage in tunnels (2014)

Vaststellen bodemopbouw en bodemverontreiniging VOCL in 3D

VOCL bodemverontreiniging en bodemopbouw (2013 en 2014)

Radaronderzoek holle ruimten in wand

Holle ruimten in een 2 meter dikke wand van een tunnel (2012)

Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct

Vaststellen van bodemopbouw als gebruik voor natuurlijk waterkerende laag voor de realisatie van een aquaduct (2012 en 2013)

Lekkage in onderdoorgang/tunnel N207

Lekkage in bestaande weg-onderdoorgang, N207 (juni 2013)

Doormeten van waterkerende kleilaag

Doormeten van waterkerende kleilaag

Centrale AS Friensland

Texplor voert in opdracht van Nije Daam geo-elektrische metingen uit op diverse deellocaties van de Centrale AS in Friesland

Multifunctioneel dak

Lekkages aanwezig in de parkeergarage en enkele onderliggende winkelpanden