Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Projecten

Projecten

Lekdetectie dakterras

Woning met lekkage in onderliggende kelder

Kwaliteitscontrole damwand

Beoordelen damwandconstructie

Vloeistofdicht meting afvalwaterzuiveringsinstallatie

Een geo-elektrisch onderzoek met FGM® meetapparatuur conform AS 6702

Bodemopbouw en natuurlijke kleilaag

Middels een geofysisch onderzoek de aanwezigheid van een kleilaag bepaald

Kwaliteitscontrole diepwanden en grout-injectie

De diepwanden, de aansluiting van de diepwanden met de onderafdichting en de jet-grout onderafdichting te beoordelen op lekkage

Lekdetectie natuurlijk afdichtende laag

FGM®-meettechniek

Kwaliteitscontrole bouwkuip

Een bouwput direct aan de Italiaanse kust

Kunststof dakbedekkingssysteem

Semi-permanent lekdetectiesysteem

Multifunctioneel dak

Lekkages aanwezig in de parkeergarage en enkele onderliggende winkelpanden

Centrale AS Friensland

Texplor voert in opdracht van Nije Daam geo-elektrische metingen uit op diverse deellocaties van de Centrale AS in Friesland

Doormeten van waterkerende kleilaag

Doormeten van waterkerende kleilaag

Lekkage in onderdoorgang/tunnel N207

Lekkage in bestaande weg-onderdoorgang, N207 (juni 2013)

Spoorbypass Mechelen

Met behulp van EFT/FGM geo-elektrische metingen heeft Texplor Benelux een diepwand van 340 meter doorgemeten bij werkzaamheden voor een spoorbypass in Mechelen

Vaststellen bodemopbouw voor realisatie aquaduct

Vaststellen van bodemopbouw als gebruik voor natuurlijk waterkerende laag voor de realisatie van een aquaduct (2012 en 2013)

Vaststellen bodemopbouw en bodemverontreiniging VOCL in 3D

VOCL bodemverontreiniging en bodemopbouw (2013 en 2014)

Lekkage in tunnels (inter)nationaal

Lekkage in tunnels (2014)

Vloeistofdicht meting (ondergronds) folie

Vloeistofdichte folie onder stelconplaten, 38.000 m2 (april 2013)

Permanent lekdetectiesysteem vloeistofdicht asfalt

Permanent meetsysteem in vloeistofdichte asfaltvloer (maart/april 2014)

Lekkage in kelder

Lekkage in woning kelder, 60 m2 (december 2013)

Groendak met kelder

Lekkage appartementencomplex vanaf daktuinen in kelder, 1.200 m2 (november 2013)

Bassin Van Iersel Compost Biezenmortel

Het toepassen van een niet destructieve geo-elektrische meting om de vloeistofdichtheid van een opvangbassin van een composteringsbedrijf te meten

Sluiskil Tunnel

Met behulp van de EFT/FGM lekdetectiemethode is een geo-elektrisch onderzoek uitgevoerd op een circa 1300 m2 grote folieconstructie gelegen aan de oostelijke toerit tot de toekomstige Sluiskiltunnel

Radaronderzoek holle ruimten in wand

Holle ruimten in een 2 meter dikke wand van een tunnel (2012)