Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

Privacyverklaring

Verklaring over de informatieverplichting (privacybeleid)
Nederlands:
Ingangsdatum: 25-5-2018
Deze site gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze site accepteert u automatisch deze cookies. 
U kunt dit veranderen in uw browserinstellingen. Voor meer informatie; zie ons privacybeleid

1 Introductie

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons, daarom gebruiken we uw gegevens alleen op basis van de wettelijke bepalingen (Algemene verordening gegevensbescherming; AVG of GDPR, TKG 2003). In dit privacy beleidsdocument informeren we u over de belangrijkste aspecten over gegevensverwerking binnen onze website.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle filialen van Texplor;
• Texplor Exploration and Environmental Technology GmbH
Am Bürohochhaus 2-4, 14478 Potsdam, Duitsland
• Texplor Austria GmbH
Hosnedlgasse 5, 1220 Wenen, Oostenrijk
• Texplor Benelux bv
Rudonk 2C, 4824 AJ Breda, Nederland
• Texplor Group bv
Rudonk 2C, 4824 AJ Breda, Nederland
Verantwoordelijke instantie:
De verantwoordelijke instantie, in de zin van de juiste gegevensbescherming, is die Texploronderneming die uw gegevens in het kader van een bestaande of beginnend contractuele relatie verwerkt.

2 Persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens onder de volgende categorieën:
• Naam/ bedrijf,
• Beroep,
• Handelsregisternummer,
• Contactpersoon,
• Zakelijk en andere adressen van klant,
• contact gegevens (telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, etc.),
• Bankgegevens,
• Referenties,
• BTW nummer,
• Klantaanvragen,
• Contractgegevens.

3 Doeleinden van het gebruik van persoonlijke gegevens
Toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR):
U heeft vrijwillig uw gegevens aan ons doorgegeven en wij verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming met de volgende doeleinden:
• Klantenservice,
• Voor eigen reclamedoeleinde, bijvoorbeeld het doen van aanbiedingen of toezending van reclamefolders ( hard copy of digitaal), evenementen,alsmede refereren naar de klants huidige en voormalige zakenrelatie(s). (verwijzen)
U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan vanaf dat moment geen gegevens meer verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
Contract (Art. 6 (1) (b) GDPR):
De door u verstrekte gegevens zijn ook vereist voor het contract en om precontractuele maatregelen uit te voeren, inclusief het uitbrengen van offertes, het uitvoeren van opdrachten, het leveren van goederen, klachtenverwerking,garantieverwerking.
Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract met u afsluiten.
Without this data we cannot fulfill the contract with you.
Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) (c) DSGVO):
Wij moeten ons aan de wettelijke verplichtingen houden als het gaat om verwerking van de door u aangeleverde gegevens.
Dit betreft belasting-en fiscale verordeningen, arbeid-en sociale wetgeving, douane voorschriften en dergelijke waarvan de vereiste bewijsstukken aangeleverd moeten kunnen worden.
Rechtmatig belang (Art. 6 (1) (f) GDPR):
Wij verwerken uw gegevens, op basis van onze rechtmatige belangen of die van derden.
Dit komt voor bij de voorbereiding van zakelijke transacties, de uitvoering en het vastleggen van zakelijke transacties, informatie over diensten en aanbiedingen die wij offreren, evenementen, beurzen of soortgelijke. Voor dit doel, mogen gegevens ook worden verstrekt aan derden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de genoemde of andere marketing activiteiten, statistische evaluaties enz. of voor de interne administratie binnen het bedrijfsnetwerk van Texplor.

4 Gegevensopslag
Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de zakelijke relatie en daarna in het kader van de geldende wettelijke verplichtingen voor opslag en documentatie.

5 Openbaar maken van uw persoonlijke gegevens
Voor de verwerking van deze gegevens gebruiken wij case-by-case processors. Wij delen uw gegevens met de onderstaande ontvangers of ontvangergroepen:
• Belastingadviseurs ( om te voldoen aan onze zakelijke en fiscale verplichtingen);
• banken (om te voldoen aan onze betalingsverplichting);
• onderaannemers ( zoals bezorgers voor de levering van goederen);
• externe IT ondersteuning (voor het onderhoud en ondersteuning van onze IT systemen);
• binnen het bedrijfsnetwerk van Texplor.

6 Geen geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming/ profilering die juridische en persoonlijke gevolgen voor u zoudenkunnen hebben.

7 Contact
Als u het contactformulier op onze website invult,’n email stuurt of opbelt, zullen uw gegevens opgeslagen worden enkele en alleen met als doel om uw verzoek of eventuele vragen te kunnen beantwoorden of u moet aangeven daar bezwaar tegen te hebben. Aanvragen via het contactformulier op onze website zijn beveiligd door een SSL certificaat. Wij zullen uw gegevens niet doorspelen zonder uw toestemming.

8 Cookies
Onze website maakt gebruik van zgn. cookies. Cookies zijn kleiene tekstbestanden die op uw apparaat en door uw browser worden opgeslagen. Deze kunnen geen kwaad en bevatten geen virussen.Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken..
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zogeheten “sessiecookies”. Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek aan onze website.Andere cookies blijven bewaard op uw computer tot u ze zelf verwijderd. Deze cookies geven ons de gelegenheid om uw browser te herkennen iedere keer als u onze website bezoekt.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de instelling van cookies en cookies toestaan alleen in individuele gevallen, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en de automatische verwijdering van cookies in te schakelen wanneer u de browser sluit.
Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

9 Web analytics services
Wij gebruiken Google Analytics, een web analytics service geboden door Google LLC ("Google"), gebaseerd op onze belangstelling voor de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online service als benoemd in Art. 6 (1) (f) GDPR). Google maakt gebruik van cookies. De, door de cookie gegenereerde info over het gebruik van het online aanbod, wordt meestal verzonden naar ‘n server van Google in de V.S. en daar opgeslagen.
Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomst, die gegarandeerd overeenkomt met de Europese privacywetgeving.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om ons online aanbod, afkomstig van de gebruikers, te evalueren en ons verslag te doen van de activiteiten binnen dit online aanbod, en ons voorzien van meerdere diensten met betrekking tot het gebruik van ons online aanbod en het gebruik van internet. Van de verwerkte gegevens kunnen dan, in dit geval, pseudonieme profielen van de gebruikers worden gemaakt. 
Google Analytics gebruiken wij alleen met geactiveerde IP anonimiteit. Dit betekent dat het gebruikers IP- adres zal worden verkort door Google,binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten, alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden verzonden naar een Google server in de V.S. en dáár worden verkort. 
Het IP-adres afkomstig van browser van de gebruiker zal niet worden samengevoegd met andere, door Google, geleverde gegevens. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door aanpassing van hun browsersoftware instellingen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google gegevens genereerd en verwerkt aan de hand van cookies (en die gerelateerd zijn aan het gebruik van het online aanbod), d.m.v. het downloaden en installeren van de browser plug-in via onderstaande link; 
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google verwijzen wij u graag naar Google’s Privacy Policy; 
en Google’s advertentie instellingen; 
De persoonlijke gebruikersgegevens zullen worden verwijderd / geanonimiseerd na 14 maanden. 

10 Uw rechten 
In principe heeft u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensdraagbaarheid en bezwaar. Neem hiervoor contact met ons op. Als u denkt dat het verwerken van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingwetgeving of als u vindt dat uw gegevensbescherming op een andere manier is geschonden, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dat Datenschutzbehörde,in Duitsland de supervisory authority, in Nederland :Autoriteit Persoonsgegevens. 
U kunt ons bereiken via de contactgegevens op de website.