Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Nieuws

Nieuws van Texplor

  Artikel Milieu, interview Marc Rotmans

  Steeds vaker wordt Texplor gevraagd om bodemonderzoek uit te voeren! Niet het traditionele bodemonderzoek (door middel van grondboringen en of peilbuizen), maar het bodemonderzoek door middel van geo-elektrische metingen. Hoewel al meerdere jaren non-destructieve technieken, zoals grondradar, bekend zijn, zijn de mogelijkheden en voordelen van het geo-elektrisch meten veelal nog onbekend en daardoor onbemind. “En dat is onterecht” verteld Marc Rotmans (commercieel en technisch directeur van Texplor). De meettechniek heeft zich inmiddels bij meerdere opdrachtgevers bewezen en mooie resultaten opgeleverd. Met name de non-destructieve werkwijze is een groot voordeel. De bodem wordt niet geroerd, de omgeving niet aangetast, afsluitbare lagen niet doorboord en met een enkelvoudig onderzoek krijgt de opdrachtgever een goed beeld van de diepte en/of omvang van de verontreiniging.

  Is de meettechniek dan een vervanger voor het bodemonderzoek? “Nee”, gaat Rotmans verder. “Het onderzoek dient juist in samenwerking met een erkend advies-/ingenieursbureau plaats te vinden. De geo-elektrische meettechniek geven namelijk geen concentraties van verontreiniging in grond en/of grondwater weer. Wel kan een inschatting worden gemaakt, maar dit dient altijd te worden geverifieerd door middel van bodemonderzoek. Er vindt dan ook vaak samenwerking tussen de milieubedrijven plaats.

  Wat is de toekomst en de meettechniek? Mijn verwachting is dat voor de, nog steeds aanwezige, complexe bodemverontreinigingen de meettechniek een uitkomst kan zijn. Daarnaast zal Texplor de meettechniek voor andere toepassingen gaan inzetten en verder innoveren om zo nog meer in te kunnen spelen op de vraag van de opdrachtgever.

  Mei 2017

  Artikel Milieu, interview Marc Rotmans