Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Meettechnieken > Lekdetectiemetingen

MSS-Permanente meetsystemen

De MSS-Meetmethode (Multi Sensor System) is speciaal ontwikkeld voor lekdetectie metingen die voor bepaalde of voor onbepaalde tijd continu op afdichtingssystemen worden uitgevoerd. Het systeem wordt geïnstalleerd in verschillende afdichtingssystemen, zoals stortplaatsen, platte (groen)daken, vloeistofdichte vloeren, voegen en foliebassins etc. 

De inbouw van MSS lekdetectie systemen vindt plaats tijdens de aanleg van de constructie of bij de uitbreiding daarvan. Het wordt ook toegepast op bestaande constructies.

De MSS-Meetmethode slaat de meetgegevens van de geplaatste sensoren op en tegelijkertijd levert het reproduceerbare meetresultaten. Het systeem functioneert ook uitstekend onder moeilijke omstandigheden en bij storende elementen zoals op bouwplaatsen, spoorzones en in industriegebieden. Wanneer een lekkage ontstaat, dan dringt een verhoogd signaal door de lekkage heen en wordt dit door de meest nabij gelegen sensor(en) gemeten (de meetwaarde is op deze plek dan ook beduidend hoger dan op dichte plaatsen).

De weergave van de meetgegevens loopt continu door. Bij een lekkage wordt in een centrale meetunit bijvoorbeeld een optisch of akoestisch signaal afgegeven. Deze alarmfunctie  kan worden uitgebreid met een bericht per sms of e-mail.

Het permanente lekdetectiesysteem meet periodiek of continu waardoor eventueel optredende lekproblemen in een vroeg stadium worden geconstateerd. De systemen zijn project specifiek en aan te passen aan elke gewenste situatie.