Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Meettechnieken > Lekdectiemetingen

FGM® / EFT®-Methode

 

Het principe van FGM®/EFT®-metingen (Flexible Groundwater Monitoring & Electrical Flux Tracking) is gebaseerd op het feit dat een elektrische stroom altijd de weg van de minste weerstand tussen twee elektroden in een elektrisch circuit zoekt. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt door buiten de te onderzoeken constructie met behulp van een tracer (elektrode) stroom in te brengen en deze vervolgens weer op te vangen in een tegenpool. De stroom wordt als het ware de constructie “ingetrokken” omdat de tegenpool zich daar in de elektrische stroomkring bevindt.

Bij constructies die met de bodem in contact staan, wordt de tracer buiten de afdichting in de bodem gebracht. De vochtige bodem zorgt voor voldoende geleiding en zo wordt  een elektrisch veld  gecreëerd.  

Aan de binnenzijde van de afdichting of constructie wordt met sensoren of mobiele meetapparatuur gecontroleerd of het elektrisch veld ergens door de afdichting komt. Als een opening (lek) in de constructie aanwezig is waar vloeistof doorheen kan komen, dan zal de stroom ook via deze openingen de constructie binnendringen. Ter plaatse van deze openingen wordt een hogere elektrische potentiaal gemeten dan ter plaatse van de vloeistofdichte gedeelten. De verhoogde potentialen worden in geval van lekkage geregistreerd door sensoren of mobiele meetapparatuur. Op basis van de potentiaalverschillen tussen de sensoren, kan worden vastgesteld waar de lekkage zich bevindt. 

Door desgewenst detailmetingen uit te voeren kunnen de lekkages nauwkeurig worden gelokaliseerd. De meetpunten en eventueel aanwezige lekkages worden desgewenst ingemeten met behulp van GPS.

Het onderzoek kan bij veel constructies van zowel uit de binnenzijde als van uit de buitenzijde worden onderzocht. De nauwkeurigheid van de resultaten is afhankelijk van het gebruikte meetraster in het veld. De in het veld verkregen data worden na uitvoering op kantoor geïnterpreteerd en verwerkt in een overzichtstekening.