Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Meettechnieken

Lekdetectie Milieu

Lekdetectie metingen op het gebied van milieu worden toegepast bij:

  • Vloeistofdichte vloeren
  • Foliebassins/geomembranen;
  • Natuurlijke en minerale afdichtingen;
  • Stortplaatsen;
  • Bedrijfsrioleringen;
  • Tanks en/of tankterpen;
  • Waterzuiveringen.

Het doel van deze metingen is enerzijds het vaststellen van de vloeistofdichtheid van de  constructies en anderzijds het lokaliseren van eventuele lekkages in het kader van de AS 6702 of (milieu)vergunning. Om lekkages te lokaliseren worden verschillende meettechnieken  toegepast (zie hiervoor het hoofdstuk “Meettechnieken” op de website). Eén van de grote voordelen van geo-elektrisch meten is dat de gronddepots, waterbassins, bedrijfsrioleringen, tankterpen e.d. niet geleegd, verwijderd en/of gereinigd hoeven te worden. De stroomgeleiding vindt plaats via  de grond en het water.

De materialen waaruit de constructies zijn opgebouwd hebben geen invloed op de resultaten van de metingen. Eventuele  lekkages worden gelokaliseerd aan de hand van potentiaalverschillen die in een vast meetraster met sensoren worden geregistreerd. Het meetraster kan, afhankelijk van het doel, de nauwkeurigheid etc. variëren van een halve meter tot circa twintig meter. De sensoren kunnen zowel direct op maaiveld als in het water worden geplaatst. 

Een geo-elektrisch onderzoek duurt, afhankelijk van de omvang, oppervlakte en/of lengte, circa 3 weken. De opdrachtgever ontvangt een heldere overzichtstekening vergezeld van een begeleidende brief of een uitgebreide rapportage. De resultaten worden altijd mondeling toegelicht. Indien gewenst worden de resultaten bij de opdrachtgever gepresenteerd.