Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier:  Werkzaamheden > Lekdetectie Civiel

Lekdetectie Civiel

De lekdetectie metingen en het vaststellen van grondwaterstromingen binnen de sector civiele techniek zijn van toepassing op:

  • Bouwkuipen; (zie hiervoor ook het document "Lekdetectie bij bouwkuipen")
  • Tunnels;
  • Ondergrondse metrostations;
  • Bruggen en wegen;
  • Dijken;
  • Sluizen;
  • Dammen;

Het doel van deze metingen is het lokaliseren van de lekkages, het vaststellen van de oorzaak en het in beeld brengen van grondwaterstromingen. Vanwege de  omvang van de te onderzoeken constructies wordt veelal gebruik gemaakt van de FGM meetmethode. Meer uitleg over deze meettechniek treft u aan  onder het hoofdstuk Meettechnieken.

Voorafgaand aan een onderzoek (en voor het vaststellen van de oorzaak van de lekkage) dient alle beschikbare informatie over het te onderzoeken object beschikbaar te worden gesteld. Hierbij kunt u denken aan bouw-/constructietekeningen, informatie over lithologie, informatie over eerder uitgevoerde (herstel)werkzaamheden, foto’s en overleg met de opdrachtgever e.d. 

De materialen waaruit de te onderzoeken constructies zijn opgebouwd hebben geen invloed op de resultaten van de metingen. De lekkages worden gelokaliseerd aan de hand van potentiaalverschillen die in een vast meetraster met sensoren worden geregistreerd. Het meetraster varieert  afhankelijk van het doel, de gewenste nauwkeurigheid etc. van een halve meter tot circa twintig meter. De sensoren worden  zowel direct op maaiveld als in het water  geplaatst.

Een lekdetectie onderzoek duurt, afhankelijk van de omvang, oppervlakte en/of lengte, circa 3 weken.  De opdrachtgever ontvangt een heldere overzichtstekening vergezeld van een begeleidende brief of een uitgebreide rapportage. De resultaten worden altijd mondeling toegelicht. Indien gewenst worden de resultaten bij de opdrachtgever gepresenteerd.

Texplor voert geen herstelwerkzaamheden uit. Onze technici kunnen u hier wel in adviseren en/of begeleiden.