Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Werkzaamheden > Lekdetectie

Lekdetectie bouw

Lekdetectie metingen voor bouw zijn van toepassing op:

  • Kelders;
  • Ondergrondse parkeergarages;
  • Platte (groen)daken
  • Balkons-terrassen;
  • Zwembaden;
  • Voegen;

Het doel van deze metingen is veelal het lokaliseren van de lekkages en vaststellen van de oorzaak. Daarnaast worden contactmetingen uitgevoerd om vast te stellen of lekkages verholpen zijn dan wel of contact tussen lekwater en grondwater aanwezig is. Om de lekkages in beeld te brengen worden verschillende meettechnieken toegepast (zie hiervoor het hoofdstuk “Meettechnieken” op de website). De metingen zijn  non-destructief. Alleen bij metingen in kelders dienen  in een  vast meetraster kleine gaatjes (+/- 8 mm) door de dekvloer te worden geboord om  contact te krijgen met de onderliggende betonvloer.

Voorafgaand aan een onderzoek dient alle beschikbare informatie over het te onderzoeken object beschikbaar te worden gesteld. Hierbij kunt u denken aan bouw-/constructietekeningen, de ligging van vloerverwarming en kabels in de vloer, eerder uitgevoerde onderzoeken, informatie over uitgevoerde herstelwerkzaamheden, foto’s etc. Tevens vindt overleg met de opdrachtgever plaats over het onderzoek.

De materialen waaruit de te onderzoeken constructies zijn opgebouwd hebben geen invloed op de resultaten van de metingen. De lekkages worden namelijk gelokaliseerd aan de hand van potentiaalverschillen die in een vast meetraster worden geregistreerd. Het meetraster varieert, afhankelijk van het doel, de gewenste nauwkeurigheid etc. van een halve meter tot circa twintig meter. De sensoren worden zowel direct op maaiveld als in het water geplaatst.

Voorwaarden voor de goede uitvoering van een meting zijn dat de lekkageplaatsen vochtig/nat moeten zijn en dat deze in directe verbinding met het meetgebied staan (zonder tussenkomst van luchtlagen).

Een lekdetectie onderzoek duurt, afhankelijk van de omvang, oppervlakte en/of lengte, circa 3 weken.  De opdrachtgever ontvangt een heldere overzichtstekening vergezeld van een begeleidende brief of een uitgebreide rapportage. De resultaten worden altijd mondeling toegelicht. Indien gewenst worden de resultaten bij de opdrachtgever gepresenteerd.

Texplor voert geen herstelwerkzaamheden uit. Onze technici kunnen u hier wel in adviseren en/of begeleiden.