Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

Texplor Benelux bv is gespecialiseerd in
(permanente) lekdetectie op het gebied
van milieu, bouw en civiel.

Daarnaast voeren wij geofysische onderzoeken uit voor het in beeld brengen van
de bodemopbouw en het kwalitatief vaststellen van bodemverontreiniging. Sinds de
oprichting in 1994 heeft het van oorsprong Oostenrijkse Texplor zich ontwikkeld tot
een internationale organisatie. Met vestigingen in Oostenrijk, Duitsland, China, Rusland
en Nederland (Benelux) en verscheidene agentschappen voeren wij wereldwijd zowel
eenmalige als permanente lekdetectie metingen en geofysische onderzoeken uit.

 

De expertise van Texplor is gericht op de bedrijven die actief zijn in de bouw, de civiele techniek, de industrie en petrochemie. Daarnaast voeren wij onderzoeken uit voor overheidsinstanties. Alle lekdetectie onderzoeken worden uitgevoerd met zogenaamde geo-elektrische meetmethoden.

De meetapparatuur en meetmethoden zijn grotendeels zelf ontwikkeld en gepatenteerd. De geofysische meettechnieken die Texplor inzet zijn radar (GPR), tomografie en micro gravity.

Kelders, ondergrondse
parkeergarages, platte
(groen)daken, zwembaden >

Vloeren, folie (bassins),
stortplaatsen, bedrijfs-
rioleringen en tanks >

Bouwkuipen, dijken,
tunnels, bruggen, sluizen
en dammen >

3D bodemopbouw,
bodemverontreiniging
en radaronderzoeken >