Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Werkzaamheden > Geofysisch onderzoek

Geofysisch onderzoek

De geofysische onderzoeken kunnen worden onderverdeeld in:

  • In beeld brengen van de bodemopbouw tot een diepte van minimaal circa 40 m. Presentatie van de resultaten in dynamische 3D modellen;
  • Onderzoek naar bodemverontreiniging (kwalitatief, horizontale en verticale uitkartering in 3D);
  • (Onderwater) radaronderzoeken;

Het doel van deze metingen is variërend. Het vaststellen van de bodemopbouw wordt veelal gebruikt voor het in kaart brengen van sluitende bodemlagen bij de realisatie van ondergrondse infrastructuur.  Bij onderzoeken naar bodemverontreiniging wordt de omvang van de verontreiniging kwalitatief zowel horizontaal als verticaal in beeld gebracht. De resultaten van de onderzoeken worden in 3-D modellen gevisualiseerd en gepresenteerd. De radaronderzoeken worden ingezet voor het detecteren van verhardingen in de bodem, funderingen, kabels/leidingen, holle ruimtes e.d.

De onderzoeken, met uitzondering van radar, worden met non-destructieve hoge resolutie geo-elektrische weerstandsmetingen uitgevoerd. Meer uitleg over deze techniek treft u aan onder het hoofdstuk Meettechnieken.

Voorafgaand aan een geofysisch onderzoek worden alle eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en sonderingen bestudeerd. De resultaten/data van deze onderzoeken worden gebruikt om de uiteindelijke 3D visualisatie te realiseren.

Een geofysisch onderzoek duurt afhankelijk van de omvang, oppervlakte en/of lengte, circa 4 tot 6 weken. Het resultaat dat aan de klant wordt geleverd bestaat uit een aantal 2- en 3D aanzichten en een video-presentatie. De resultaten worden altijd bij de opdrachtgever toegelicht en gepresenteerd. Desgewenst kan de opdrachtgever aangeven welke aanzichten/tekeningen hij aanvullend wil ontvangen.

Voor het uitvoeren van sonderingen en bodemonderzoeken werkt Texplor samen met gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven.