Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Meettechnieken > Lesdetectiemetingen

ERT-methode

Electrical Resistivity Tomography (ERT) is een techniek die gecombineerd met de FGM techniek middels geo-elektrische metingen een beeld geeft van de ondergrond. Een raai aan elektroden wordt in een rechte lijn in de bodem aangebracht (max. 0,1 m-mv). Vervolgens wordt tussen 2 elektroden een stroom opgewekt en tussen 2 tussenliggende elektroden wordt het potentiaalverschil gemeten. Met deze 2 bekende variabelen kan de weerstand ofwel Resistivity worden berekend. Met behulp van de positie van de elektroden waartussen gemeten wordt kan de diepte van de gemeten weerstand worden bepaald.

Alle data verkregen tijdens een meting worden in een grid geplaatst waardoor een dwarsdoorsnede van de bodem ontstaat op basis van weerstanden. De weerstanden worden nu omgezet naar daadwerkelijke geologische eenheden (zand, klei, veen etc.) middels ijking aan reeds bestaande boorprofielen in het onderzoeksgebied. Ook wordt gekeken naar de geometrie van de vormen die ontstaan in het ERT-profiel. Er wordt gekeken naar vormen die te verklaren zijn door geologische eenheden (horizontale afzettingen).

Overige figuren, afwijkingen in weerstanden, die niet geologisch verklaarbaar zijn worden getoetst aan reeds bekende informatie over de bodem. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld kabels en leidingen, een rioolbuis kan als afwijking worden gemeten, maar ook naar verontreinigingen.

Na afronding van het onderzoek wordt  soms nog een verificatie onderzoek uitgevoerd, bestaande uit bijvoorbeeld grondboringen, aanvullend historisch onderzoek e.d.