Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               

U bent hier: Meettechnieken > Lekdetectiemetingen

Geofysisch onderzoek > (Onderwater/Scuba) Radar

De grond- of georadar (Ground Penetrating Radar) is een elektromagnetische impulsreflectie-methode. Korte elektromagnetische pulsen worden vanaf het maaiveld uitgezonden en na weerkaatsing op de lagen of voorwerpen in de bodem weer opgevangen.

Radar wordt met toepassing van verschillende frequentie-antennes ingezet. Hoe hoger de frequentie , des te kleiner de indringdiepte in de bodem. Hoge frequenties geven wel een hogere resolutie en dus een duidelijker beeld van de bodemopbouw en objecten. Afhankelijk van de bodemopbouw kan tot circa 5 meter-maaiveld de ondergrond in beeld worden gebracht.
 
De door Texplor ontwikkelde Scuba-Radartechniek maakt het mogelijk tot 30 meter onder water radarmetingen uit te voeren.
 
Bij de Scuba-Radartechniek wordt het meetapparaat onder water op de bodem gezet en achter een boot aan getrokken of door duikers over de bodem getrokken. De indringdiepte in het sediment bedraagt 3 tot 15 meter, afhankelijk van de antenne die wordt ingezet.