Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek               


Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud: 

De inhoud van deze pagina’s zijn met grote zorg gemaakt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor eigen inhoud volgens § 6/1 MDStV en § 8 TDG.Dienstverleners zijn niet verplicht, maar worden wel geacht toezicht te houden op doorgegeven en gearchiveerde buitenlandse informatie en op de omstandigheden die kunnen wijzen op illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om onwettige informatie te verwijderen en/of te blokkeren. Echter, ‘n relevante aansprakelijkheid is alleen mogelijk vanaf het moment dat een specifieke inbreuk is geconstateerd. Na kennisgeving of constatering van dergelijke schendingen zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen. 

Aansprakelijkheid voor links: 

Onze website bevat links naar externe websites, waarover wij geen controle hebben. Om die reden kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft de inhoud. De provider of exploitant is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte websites zijn, vooraf gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was niet te onderscheiden op het moment van linken. Een permanente controle van deze gelinkte pagina’s is redelijkerwijs onmogelijk zonder concreet bewijs van overtreding. Na kennisgeving van dergelijke schendingen zullen we de betreffende links meteen verwijderen. 

Auteursrecht: 

Alle productnamen en logo’s op onze website zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De exploitanten van deze pagina’s zullen er altijd naar streven om hun eigen of licentievrije werken te gebruiken met respect voor het auteursrecht van anderen. De, door de provider en exploitant gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Nederlandse auteursrecht. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Kopiëren, bewerken, distributie en elke vorm van exploitatie die buiten dit auteursrecht valt, vereist schriftelijke toestemming van de auteur of maker. 

Gegevensbescherming: 

Het invoeren van uw persoonlijke-of zakelijke gegevens (e-mailadres, uw naam, adres) op onze contactpagina is geheel op vrijwillige basis. De, door ons 

ontvangen, gegevens zullen alleen worden gebruikt voor technische doeleinden. Het doorgeven van deze gegevens aan derden of gebruiken voor externe marketingdoeleinden is uitgesloten. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld .Nadrukkelijk verbieden wij het gebruik van de contactgegevens, zoals deze staan vermeld op onze website, voor het verzenden van ongevraagd reclame-en informatiemateriaal door derden. Wij behouden ons het recht voor juridische stappen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails. 

Slotbepalingen: 

Als delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of in het geheel niet overeenkomen met de rechtspositie, blijven de resterende onderdelen onaangetast in hun inhoud en geldigheid. 

Credits Website: 

Redactioneel: Barbara Geutebrück Technische realisatie: Carpe Diem